Helioterapia

Helioterapia a jej účinky

Náš svet okolo nás sa výrazne zmenil. Je hektický a plný stresu. Mnohí z nás  sú zo súčasnej, na výkon a peniaze  orientovanej spoločnosti prepracovaní, frustrovaní a deprimovaní, čo sa odráža aj na našom zdraví. A práve v tejto dobe sa obraciame späť k prírode a znovunachádzame jej silu a dávno zabudnuté liečivé prostriedky.

Čo rozumieme pod prírodnými liečebnými prostriedkami?

Profesor Dr. med. Malte Bühring, internista na univerzite v Berlíne a prvý vedúci katedry pre prírodnú medicínu v Európe, o tom hovorí: “ Pod pojmom prírodné liečebné prostriedky rozumieme metódy fyzikálnej terapie, vrátane terapie pohybovej, balneologickej a klimatickej, určité formy úpravy stravovania a liečbu rastlinnými liečivými prostriedkami. Účinné mechanizmy sa často interpretujú v zmysle „fyzioterapie“, ako pokus, prirodzenými metódami stimulovať prírodu (Physis), jednotlivca  tak, aby sa v ňom vyvolali ozdravujúce, telu prirodzené reakcie.“

Helioterapia

je  využívanie liečivých účinkov slnečných lúčov na ľudský organizmus. Možno povedať, že je jedným z najstarších liečebných postupov.  Už starý Gréci a Rimania poznali liečivé účinky nášho Slnka.

V polovici 19. storočia lekár Daniel Schreber objavil súvislosť medzi nedostatkom slnečného svetla a niektorými ochoreniami. Medicínske úspechy tejto terapie vzduchom a svetlom viedli k tomu, že sa helioterapia okolo roku 1900 stala uznávanou liečebnou metódou.

Slnečné lúče a ich správne dávkovanie (intenzita žiarenia a čas) majú pozitívny účinok

  • na imunitný systém
  • na stabilizáciu metabolizmu kostí
  • na kardiovaskulárny systém
  • na tvorbu vitamínu D v tele
  • nervový systém

Podľa súčasných poznatkov vedy sú za blahodárne účinky zodpovedné predovšetkým  ultrafialové lúče (UV) slnečného spektra – nezáleží či prírodného alebo technicky vyrobeného.

Helioterapia je jeden z najúčinnejších spôsobov ako si zabespečiť trvalé zdravie a s ním súvisiacu pohodu. Mnohí z nás sa pripravujú o „zázračný liek“, ktorý je k dispozícií po väčšinu roka a úplne zadarmo.

Hlavným zdrojom vitamínu D je dostatok slnečného žiarenia a aj jeho prísun potravou (hlavne v zimnom období). Dostatok vitamínu D má schopnosť uchrániť vás pred:

  • cukrovkou
  • kardiovaskulárnymi problémami
  • artritídou a nedostatočným vývojom kosti
  • depresiami a výkyvmi koncentrácie a pozornosti
  • sklerózou multiplex a inými nervovými poruchami

Dobrý typ !

Nájdite si čas a jednoducho si vyrazte von na slniečko a  dopraprajte si uzdravujúci slnečný kúpeľ.